Paslaugos

Objektų fizinė ir elektroninė apsauga.

  • Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto apsauga.
  • Apsauginės ir gaisro signalizacijos sistemų įrengimas ir techninė priežiūra.
  • Vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų įrengimas ir techninė priežiūra.
  • Apsauga nuo nusikalstamo kėsinimosi į klientų sveikatą ir gyvybę.
  • Konsultacijos visais apsaugos klausimais.
  • Speciali apsauga derybų metu.
  • Informacinių – analitinių paslaugų teikimas.