Melioracijos darbai

MB „Nežinybinė” yra atestuota melioracijos statinių statybai, melioracijos statybos techninei priežiūrai.

Mūsų įmonė gali atlikti visas paslaugas susijusias su melioracijos darbais. Naujų melioracijos statinių statyba, esamų melioracijos statinių rekonstravimas, remontas, nugriovimas, per sausų žemių drėkinimas.
Melioracija dažniausiai vykdoma įmirkusiose žemėse, pelkynuose. Klojami drenažo vamzdžiai, kasami melioracijos kanalai, kurie esant drėgmės pertekliui vandenį nuleidžia į vandens telkinius.

Lietuvoje melioracija intensyviai vykdyta sovietmečiu, todėl dauguma melioracijos statinių yra susidevėja, ir jų veikimas yra beveik neefektyvus. Lietuva priskiriama didesnės drėgmės zonai, todėl efektyviai naudotis žemės sklypais neatlikus dirvožemio sausinimo darbų yra beveik neįmanoma.