Kvalifikacijos atestatai

Nežinybinė.lt Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos techninei priežiūrai
Atestato Nr. 195–MT
Atestatas išduotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir galioja iki 2020 m. balandžio mėn. 21d.
Atestavimo komisijos 2015 m. balandžio mėn. 29d. protokolas Nr. 8D-206 (5.50)
Nežinybinė.lt UAB „Traidenis” atstovavimo teisių suteikimo sertifikatas
MB „Nežinybinė” turi teisę prekiauti UAB „Traidenis” gaminamais nuotekų valymo irenginiais ir jų atsarginėmis dalimis, atlikti statybos – montavimo darbus ir vygdyti jų eksploataciją.